توضیحات کلی

پنل 5 تستی شامل 5 تست مرفین ، آمفتامین ، متامفتامین ، حشیش و متادون می باشد که در یک کاست قرار گرفته اند و قابلیت آزمایش 5 تست مذکور را به صورت همزمان دارا میباشد. تست تشخیص 5 تستی فرافن تشخیص (FD) ، که از طریق ادرار انجام میگردد ، قابلیت تشخیص مرفین ، آمفتامین ، متامفتامین ، حشیش و متادون را دارا میباشد. با توجه به اینکه این شرکت تنها تولید کننده تست های رپید در ایران میباشد ، این تست قابلیت تولید سفارشی (به اندازه دلخواه و با ترکیبات مختلف تست های مواد مخدر) را دارا میباشد.

نام محصول کد محصول دسته بندی تولید کننده نوع تست سایز نوار تست (میلی متر) دقت نوع بسته بندی تعداد در بسته بندی (عدد) قابلیت تولید سفارشی
کاست 5 تستی(مرفین-آمفتامین-متامفتامین-متادون-حشیش) P168 تست های تشخیص مواد مخدر تولیدی پژوهشی فرافن تشخیص نواری 4 97% جعبه 40 بله