توضیحات کلی

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان می باشد که به طور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می دهد. پس از تخمک گذاری ، تخمک آزاد شده طی 24 ساعت وارد لوله تخمدانی می گردد که در اینجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد و در صورتیکه تخمک در تماس با اسپرم قرار گیرد بارداری رخ خواهد داد.تخمک گذاری به طور معمول در میانه سیکل ماهانه (روز چهاردهم) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون LH رخ میدهد . لازم به ذکر است در سیکل های ماهانه ای که کوتاهتر یا طولانیتر می باشند تخمک گذاری ممکن است لزوما در روز چهاردهم رخ ندهد. تست تعیین زمان تخمک گذاری (مکث 14) نسبت به ترشح هورمون LH حساس بوده وبه طور دقیق و آسان زمان تخمک گذاری را تعیین مینماید و با تشخیص زمان تخمک گذاری می توان شانس بارداری را افزایش داد و یا با استفاده از روشهای جلوگیری،احتمال بارداری را کاهش داد.

نام محصول کد محصول دسته بندی تولید کننده نوع تست سایز نوار تست (میلی متر) دقت نوع بسته بندی تعداد در بسته بندی (عدد) قابلیت تولید سفارشی
تست نواری تشخیص زمان تخمک گذاری (مکث 14) P41 تست های تشخیص بارداری تولیدی پژوهشی فرافن تشخیص نواری 3 97% جعبه 5 بله